Tag: kurs nurkowania

2 comments

IMG_0910

W dniach 23-25 maj planujemy 3 dniowy wypad na pobliskie wraki.  więcej

Sprzęt nurkowy                                                                                  1 dzień            kolejny dzień       

Wypożyczenie nabitej butli 15 l. (stalowa) 25  10
Zestaw dwubutlowy 2×12 l., 50  40
Stage Luxfer 10l. + uprząż 30  25
Automat oddechowy (1,2 stopień+manometr) 20  20
Automat oddechowy czysty tlenowo 30  25
Kamizelka BCD (worek + płyta) (poj. butla) 25  20
Balast + pas balastowy 10  10
Komputer nurkowy 25  20
Kołowrotek 10  10
Latarka mała bez  baterii 15  10
Latarka dzielona GL1 (zasobnik+głowica) 30  25
Analizator tlenowy 40  30
Kompas 10  10
Bojka deco + szpulka 15  10
Kaptur neoprenowy 10  10
Mokry skafander + rękawice 30  25
Suchy skafander (Trilaminat)

Za zagubiony lub zniszczony sprzęt pobierana jest opłata jak za nowy.

 

SDI (Scuba Diving International)

OPEN WEATER SCUBA DIVER 1260zł
AOWD- ADVANCED  SCUBA  DIVER 900zł
RESCUE DIVER 900zł
DIVEMASTER 2000zł + opłata DM na dany rok

Specjalizacje SDI

WRECK DIVING 650zł
NIGHT / LOW VISIBILITY DIVER 350zł
DEEP DIVER 600zł
UNDERWATER NAVIGATION 400zł
DRY SUIT DIVER 500zł
ICE  DIVER 600zł
CPR 1st 250zł

TDI (Technical Diving International)

NITROX DIVER 550
 
Cena obejmuje:
   – obsługę instruktora
     – materiały szkoleniowe
       – certyfikat
 
Cena nie obejmuje:
  – kosztów ewentualnych wypłynięć na nurkowania na wraki
     – kosztów dojazdu
       – zakwaterowania
SDI – Scuba Diving International

Kurs ten przeznaczony jest dla osób pragnących poznać podstawy bezpiecznego nurkowania. Każda osoba pragnąca rozkoszować się pięknem podwodnego świata powinna wziąć w nim udział.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– 10 i 17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, lub ukończone 18 lat.
– 10-14 lat mogą uzyskać stopień Junior Open Water Diver
– Kiedy nurek Junior Open Water Diver osiągnie 15 lat może uaktualnić
uprawnienia do Open Water Diver

CZAS TRWANIA KURSU:
– 10-12 dni sesji teoretycznych i praktycznych. Ilość sesji uzależniona jest od stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności przez kursantów.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Minimum 15 godzin wykładów obejmujących następując zagadnienia tematyczne:
– Historia nurkowania
– Środowisko wodne
– Fizyka i fizjologia
– Medycyna nurkowania
– Sprzęt nurkowy
– Planowanie nurkowania
(czas trwania pojedynczego wykładu wynosi około 2,5 godz. )

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
– min. 15 godzin

UPRAWNIWNIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
– Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego jak i praktycznego uczestnik kursu otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 18m w warunkach zbliżonych do tych ze szkolenia.
– Uczestniczyć w SDI Advanced Diver Development Program

 

 

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować w suchym skafandrze? – posiadamy lepszy komfort cieplny, zwłaszcza w naszych warunkach środowiskowych – w sytuacji awaryjnej posiadamy alternatywne źródło wyporu

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego. W trakcie kursu ćwiczone jest prawidłowe uzyskiwanie pływalności zerowej i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć dobrać odpowiedni dla siebie skafander suchy i w sposób bezpieczny z niego korzystać.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– bojka dekompresyjna
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:
– 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– budowa, konserwacja i przechowywanie skafandrów suchych
– dopasowanie skafandra suchego
– technika nurkowania w skafandrze suchym
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
– obsługa zaworów skafandra
– technika wejścia do wody z brzegu i jednostek pływających
– regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych (zalanie skafandra, niekontrolowane wynurzenie)

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– możliwość nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego w zakresie głębokości dla posiadanego stopnia nurkowego.

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować głęboko? – ponieważ często interesujące nas obiekty znajdują się poniżej limitów głębokości naszych uprawnień i nasze możliwości są nie wystarczające

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania poniżej głębokości na jakiej nurkowali dotychczas. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z różnymi objawami oraz sytuacjami występującymi na dużych głębokościach np. narkoza azotowa.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– bojka dekompresyjna
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:
– 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– odpowiedni dobór sprzętu
– omówienie zagrożeń
a) narkoza azotowa
b) te toksyczność tlenowa
c) odwodnienie
d) zatrucie CO2
e) choroba ciśnieniowa
f) technika pływania i oddychania
g) problemy z ewentualną dekompresją

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– nurkowanie zapoznawcze do 30m
– ćwiczenia technik pływania
– nurkowanie głębokie (test na narkozę)
– ćwiczenia uzupełniające

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– specjalizacja uprawnia do wykonywania nurkowań głębokich do 40m.

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować na wrakach? – ponieważ nurkowanie wrakowe może być jednym z najbardziej ekscytujących aspektów nurkowania sportowego, jednakże każde działanie musi być wykonane z technikami maksymalizującymi bezpieczeństwo.

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników, specjalistycznych technik w celu bezpiecznego wykonania nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnik powinien wykazać się umiejętnością bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
– kołowrotek
– bojka dekompresyjna
– kompas
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:
– 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– odpowiedni dobór sprzętu
– odnajdywanie i oznaczanie wraku
– nurkowanie z eksploracja (z częściową penetracja wnętrza)
a) umiejętność poręczowania
b) technika pływania w prądzie
c) sposoby wycinania się z sieci
d) zachowywanie się wewnątrz wraków
– likwidowanie stanowisk

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– nurkowanie zapoznawcze
– wycinanie się z sieci
– umiejętność posługiwania się bojka dekompresyjną
– poręczowanie
– kartografia
– nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami