Tag: nurkowanie w nocy

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować nocą? Ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania nocne są ulubionym rodzajem nurkowania ze względu na występujące zupełnie odmienne formy życia niż podczas nurkowań dziennych. Również nurkowania w ograniczonej widoczności są koniecznością ze względu na warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

CEL KURSU:
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć posługiwać się latarką, zdobyć niezbędną wiedze o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego oraz komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności. Uczestnicy powinni też wiedzieć jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 10 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– min. 2 latarki nurkowe
– strobo
– kompas

CZAS TRWANIA KURSU:
– 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 2 godzimy)
– nurkowanie nocne takie czy nie?
– zagrożenia podczas nurowań w złej widoczności
– odpowiedni dobór sprzętu
– komunikacja pomiędzy partnerami
a) dobra widoczność
b) widoczność ograniczona oraz warunki nocne
– nawigacja
– zabezpieczenie akwenu

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie 1 godz.)
– odpowiednie zabezpieczenie akwenu
– umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
– umiejętność posługiwania się bojka dekompresyjną
– nawigacja
– znaki nurkowe

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności