Kategoria: Szkolenia

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować głęboko? – ponieważ często interesujące nas obiekty znajdują się poniżej limitów głębokości naszych uprawnień i nasze możliwości są nie wystarczające

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania poniżej głębokości na jakiej nurkowali dotychczas. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z różnymi objawami oraz sytuacjami występującymi na dużych głębokościach np. narkoza azotowa.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– bojka dekompresyjna
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:
– 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– odpowiedni dobór sprzętu
– omówienie zagrożeń
a) narkoza azotowa
b) te toksyczność tlenowa
c) odwodnienie
d) zatrucie CO2
e) choroba ciśnieniowa
f) technika pływania i oddychania
g) problemy z ewentualną dekompresją

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– nurkowanie zapoznawcze do 30m
– ćwiczenia technik pływania
– nurkowanie głębokie (test na narkozę)
– ćwiczenia uzupełniające

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– specjalizacja uprawnia do wykonywania nurkowań głębokich do 40m.

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować nocą? Ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania nocne są ulubionym rodzajem nurkowania ze względu na występujące zupełnie odmienne formy życia niż podczas nurkowań dziennych. Również nurkowania w ograniczonej widoczności są koniecznością ze względu na warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

CEL KURSU:
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć posługiwać się latarką, zdobyć niezbędną wiedze o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego oraz komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności. Uczestnicy powinni też wiedzieć jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 10 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– min. 2 latarki nurkowe
– strobo
– kompas

CZAS TRWANIA KURSU:
– 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 2 godzimy)
– nurkowanie nocne takie czy nie?
– zagrożenia podczas nurowań w złej widoczności
– odpowiedni dobór sprzętu
– komunikacja pomiędzy partnerami
a) dobra widoczność
b) widoczność ograniczona oraz warunki nocne
– nawigacja
– zabezpieczenie akwenu

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie 1 godz.)
– odpowiednie zabezpieczenie akwenu
– umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
– umiejętność posługiwania się bojka dekompresyjną
– nawigacja
– znaki nurkowe

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować na wrakach? – ponieważ nurkowanie wrakowe może być jednym z najbardziej ekscytujących aspektów nurkowania sportowego, jednakże każde działanie musi być wykonane z technikami maksymalizującymi bezpieczeństwo.

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników, specjalistycznych technik w celu bezpiecznego wykonania nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnik powinien wykazać się umiejętnością bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
– kołowrotek
– bojka dekompresyjna
– kompas
– tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:
– 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– odpowiedni dobór sprzętu
– odnajdywanie i oznaczanie wraku
– nurkowanie z eksploracja (z częściową penetracja wnętrza)
a) umiejętność poręczowania
b) technika pływania w prądzie
c) sposoby wycinania się z sieci
d) zachowywanie się wewnątrz wraków
– likwidowanie stanowisk

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– nurkowanie zapoznawcze
– wycinanie się z sieci
– umiejętność posługiwania się bojka dekompresyjną
– poręczowanie
– kartografia
– nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami

TDI – Technical Diving International

Kurs NITROX DIVER TDI jest podstawowym kursem dla osób chcących używać uitroxu jako gazu oddechowego. Pozawala ona na wydłużenie czasu pobytu pod wodą dla nurków rekreacyjnych.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:
Szkolenie w zakresie użycia mieszanin nitrozowych od 21% do 40% tlenu i nurkowania bezdekompresyjnego z ich wykorzystaniem.

CZAS TRWANIA KURSU:
– 4 godz. Wykładów
– 2 nurkowania (OPCJONALNIE)

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– stopień podstawowy OWD dowolnej organizacji
– brak przeciwwskazań do nurkowania
– minimalny wiek 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, lub ukończone 18 lat.

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– nurkować z wykorzystaniem mieszanin od EAN22 do EAN40 bez bezpośredniego nadzoru
– po pomyślnym ukończeniu kursu , absolwenci mogą uczestniczyć w kursie TDI Advanced Nitrox Diver