Kategoria: Ice Diver

Specjalizacja
Dlaczego warto nurkować pod lodem? -ponieważ nurkowanie zimą, kiedy powierzchnia akwenu jest pokryta pokrywą lodową zapewni nam lepszą przejrzystość wody – mamy możliwość łatwego dostępu do akwenów, do których latem dostęp jest utrudniony

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem. W trakcie kursu ćwiczone jest postępowanie w sytuacjach awaryjnych pod lodem(zamarznięcie automatu, utrata liny asekuracyjnej, itp.) oraz na lodzie (załamania lodu, szukanie zespołu pod lodem w przypadku utraty liny asekuracyjnej, itp.). po ukończeniu tego kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność: przygotować stanowisko nurkowe i w sposób prawidłowy wykonać nurkowanie pod lodem.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 18 lat
– posiadanie stopnia Scuba Diver

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– dodatkowy niezależny automat
– dodatkowe niezależne źródło czynnika oddechowego no.:  twinset, pony
– 2 kołowrotki
– uprząż
– śruby lodowe wraz z karabińczykami

CZAS TRWANIA KURSU:
– min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 4 godzimy)
– właściwości fizyczne lodu
– wybór miejsca, przygotowanie stanowiska i sprzętu nurkowego
– zasady asekuracji
– medyczne aspekty nurkowania pod lodem
– pierwsza pomoc w warunkach niskich temperatur

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
– organizacja stanowiska nurkowego
– nurkowanie pod lodem
– ratownictwo pod lodem
– asekuracja i ratownictwo z powierzchni lodu

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– nurkowanie pod lodem do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami