Kategoria: Underwater Navigation

Specjalizacja
Dlaczego warto posiadać umiejętność nawigacji pod wodą? – ponieważ czasami podczas nurkowania, tracimy orientację i nie jesteśmy w stanie odnaleźć drogi powrotnej

CEL KURSU:
Kurs ten jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy poszerzać swoja wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej, korzystając z naturalnych metod oraz przy użyciu kompasu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone 10 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
– podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
– kompas

CZAS TRWANIA KURSU:
– 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE :
(min. 2 godzimy)
– środowisko wodne
a) widoczność
b) dźwięk
c) prądy
d) pływy
e) falowanie
– nawigacja naturalna
a) kontury dna
b) podwodne obiekty
c) prądy
d) falowanie
e) światło
f) głębokość
– kompas
a) typ
b) budowa
– użycie kompasu
– szacowanie odległości

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie 1 godz.)
– nurkowanie na zadany azymut
– nurkowanie wg. Ustalonej figury geometrycznej

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej