Kategoria: Scuba Diving International

SDI – Scuba Diving International

Kurs ten przeznaczony jest dla osób pragnących poznać podstawy bezpiecznego nurkowania. Każda osoba pragnąca rozkoszować się pięknem podwodnego świata powinna wziąć w nim udział.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– 10 i 17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, lub ukończone 18 lat.
– 10-14 lat mogą uzyskać stopień Junior Open Water Diver
– Kiedy nurek Junior Open Water Diver osiągnie 15 lat może uaktualnić
uprawnienia do Open Water Diver

CZAS TRWANIA KURSU:
– 10-12 dni sesji teoretycznych i praktycznych. Ilość sesji uzależniona jest od stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności przez kursantów.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Minimum 15 godzin wykładów obejmujących następując zagadnienia tematyczne:
– Historia nurkowania
– Środowisko wodne
– Fizyka i fizjologia
– Medycyna nurkowania
– Sprzęt nurkowy
– Planowanie nurkowania
(czas trwania pojedynczego wykładu wynosi około 2,5 godz. )

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
– min. 15 godzin

UPRAWNIWNIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
– Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego jak i praktycznego uczestnik kursu otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 18m w warunkach zbliżonych do tych ze szkolenia.
– Uczestniczyć w SDI Advanced Diver Development Program

 

 

SDI – Scuba Diving International

Jest to kurs przeznaczony dla osób już nurkujących, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten jako jedyny daje tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze bezpieczniejszego oraz ciekawszego nurkowania.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończenie 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku zycia)
– posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO – SCUBA DIVER lub równoważnego
– posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań
– posiadanie aktualnych badań lekarskich.

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU:
– wykonanie łącznie nurkowań
– pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji (dwie obowiązkowe i dwie do wyboru)

OBOWIĄZKOWE:
– nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT / LOW VISIBILYTY DIVER)
– Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION DIVER)

DO WYBORU:
– Nurkowanie głębokie do 40m (DEEP DIVER)
– Nurkowanie w suchym skafandrze(DRY SUIT DIVER)
– Nurkowanie wrakowe (WERCK DIVER)
– nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)
– Pierwsza pomoc (CPR1st)

Uwaga
Cztery spośród dodatkowych specjalizacji tj. NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE, NURKOWANIE GŁĘBOKIE, NURKOWANIE NA WRAKACH oraz NURKOWANIE PODLODOWE wymagają odrębnego szkolenia i po jego zakończeniu udokumentowane są dodatkową licencją.

CZAS TRWANIA KURSU:
Jest ustalany indywidualnie i zależy od wybranych specjalizacji

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) poprzedzona jest minimum 2 godz. Wykładem.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
Każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) wymaga wykonania minimum 2 nurkowań, a czas każdego z nurkowań musi wynosić minimum 20 min.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 30m (40m – NURKOWANIE GŁĘBOKIE) w różnych warunkach środowiskowych.

SDI – Scuba Diving International

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM?
– ponieważ będąc przy wypadku nurkowym będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie.
– ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów-Przewodników nurkowych

CLE KURSU:
– celem kursu jest nauczenie jego uczestników umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia lub wystąpienia wypadku nurkowego zarówno pod jak i nad wodą.

WYMAGANIA WSTEPNE DLA KANDYDATÓW:
– wiek min. 15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– ważny certyfikat PIERWSZEJ POMOCY – FIRST AID/CPR
– posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– zalogowanych min. 40 nurkowań.

CZAS TRWANIA KURSU:
– sugerowany czas trwania kursu to min 10 godz. Z czego minimum połowa powinna się odbyć w wodach otwartych.

ZAJĘCIA TEORETYCZNO – PRAKTYCZE:
Po zakończeniu kursu kursanci powinni posiadać następujące umiejętności zidentyfikowania problemów oraz udzielenia pomocy płetwonurkowi symulującemu następujące problemy: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, symptomy lekkiej paniki.
– odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego” płetwonurka z głębokości ok. 5m.
– holować „nieprzytomnego” płetwonurka, po powierzchni przez około 50m do brzegu lub do łodzi.
– po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
Pomyślne ukończenie kursu umożliwia przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:
– przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów-Przewodników nurkowych
– uczestniczyć w kursie dla kandydatów na Mistrzów Nurkowania

SDI – Scuba Diving International

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten daje możliwość podjęcia w przyszłości pracy zarobkowej. Ponadto po jego ukończeniu można w przyszłości przystąpić do kursu instruktorskiego.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat
– posiadać stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER
– posiadać stopień NURKA RATOWNIKA – RESCUE DIVER.
– posiadać min. 6 specjalizacji w tym NURKOWANIE GŁĘBOKIE – DEEP DIVER
– posiadać aktualne badania lekarskie
– posiadać zalogowanych min. 50 nurkowań, po uzyskaniu stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
(min.10 godz.)
– historia nurkowania SDI-TDI I innych organizacji
– obowiązki NURKA LIDERA – PRZEWODNIKA –DIVEMASTERA
– organizacja nurkowania
– procedury awaryjne
-nauka o stresie
– standardy prawne
– egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BASENOWE:
(min. 10 godz.)
– testy pływackie
– ubranie się w sprzęt ABC pod wodą
– ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą
– ćwiczenia bezdechowe w sprzęcie ABC i SCUBA
– procedury awaryjne
– asystowanie instruktorowi podczas szkolenia

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WODACH OTWARTYCH:
(min. 10 godz. I minimum 10 nurkowań, w tym nurkowania egzaminacyjne)
– sprawdzenie wyposażenia
– odprawa
– zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą
– technika „buddy system” systemu partnerskiego
– postępowanie w przypadku braku powietrza
– wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z dna, holowanie i pierwsza pomoc
– symulacja przystanku dekompresyjnego 5m/5min.

UPRAWNIENIA DIVEMASTERA SDI:
– może nurkować do 40 metrów
– nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nrkowania
– asystować aktywnemu instruktorowi SDI podczas kursów podobnych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowania
– możliwość przystąpienia do kursu instruktorskiego.