Kategoria: Advanced Scuba Diver

SDI – Scuba Diving International

Jest to kurs przeznaczony dla osób już nurkujących, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten jako jedyny daje tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze bezpieczniejszego oraz ciekawszego nurkowania.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończenie 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku zycia)
– posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO – SCUBA DIVER lub równoważnego
– posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań
– posiadanie aktualnych badań lekarskich.

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU:
– wykonanie łącznie nurkowań
– pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji (dwie obowiązkowe i dwie do wyboru)

OBOWIĄZKOWE:
– nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT / LOW VISIBILYTY DIVER)
– Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION DIVER)

DO WYBORU:
– Nurkowanie głębokie do 40m (DEEP DIVER)
– Nurkowanie w suchym skafandrze(DRY SUIT DIVER)
– Nurkowanie wrakowe (WERCK DIVER)
– nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)
– Pierwsza pomoc (CPR1st)

Uwaga
Cztery spośród dodatkowych specjalizacji tj. NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE, NURKOWANIE GŁĘBOKIE, NURKOWANIE NA WRAKACH oraz NURKOWANIE PODLODOWE wymagają odrębnego szkolenia i po jego zakończeniu udokumentowane są dodatkową licencją.

CZAS TRWANIA KURSU:
Jest ustalany indywidualnie i zależy od wybranych specjalizacji

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) poprzedzona jest minimum 2 godz. Wykładem.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
Każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) wymaga wykonania minimum 2 nurkowań, a czas każdego z nurkowań musi wynosić minimum 20 min.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 30m (40m – NURKOWANIE GŁĘBOKIE) w różnych warunkach środowiskowych.