Kategoria: Divemaster

SDI – Scuba Diving International

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten daje możliwość podjęcia w przyszłości pracy zarobkowej. Ponadto po jego ukończeniu można w przyszłości przystąpić do kursu instruktorskiego.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat
– posiadać stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER
– posiadać stopień NURKA RATOWNIKA – RESCUE DIVER.
– posiadać min. 6 specjalizacji w tym NURKOWANIE GŁĘBOKIE – DEEP DIVER
– posiadać aktualne badania lekarskie
– posiadać zalogowanych min. 50 nurkowań, po uzyskaniu stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
(min.10 godz.)
– historia nurkowania SDI-TDI I innych organizacji
– obowiązki NURKA LIDERA – PRZEWODNIKA –DIVEMASTERA
– organizacja nurkowania
– procedury awaryjne
-nauka o stresie
– standardy prawne
– egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BASENOWE:
(min. 10 godz.)
– testy pływackie
– ubranie się w sprzęt ABC pod wodą
– ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą
– ćwiczenia bezdechowe w sprzęcie ABC i SCUBA
– procedury awaryjne
– asystowanie instruktorowi podczas szkolenia

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WODACH OTWARTYCH:
(min. 10 godz. I minimum 10 nurkowań, w tym nurkowania egzaminacyjne)
– sprawdzenie wyposażenia
– odprawa
– zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą
– technika „buddy system” systemu partnerskiego
– postępowanie w przypadku braku powietrza
– wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z dna, holowanie i pierwsza pomoc
– symulacja przystanku dekompresyjnego 5m/5min.

UPRAWNIENIA DIVEMASTERA SDI:
– może nurkować do 40 metrów
– nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nrkowania
– asystować aktywnemu instruktorowi SDI podczas kursów podobnych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowania
– możliwość przystąpienia do kursu instruktorskiego.