Kategoria: Open Water Scuba Diver

SDI – Scuba Diving International

Kurs ten przeznaczony jest dla osób pragnących poznać podstawy bezpiecznego nurkowania. Każda osoba pragnąca rozkoszować się pięknem podwodnego świata powinna wziąć w nim udział.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– 10 i 17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, lub ukończone 18 lat.
– 10-14 lat mogą uzyskać stopień Junior Open Water Diver
– Kiedy nurek Junior Open Water Diver osiągnie 15 lat może uaktualnić
uprawnienia do Open Water Diver

CZAS TRWANIA KURSU:
– 10-12 dni sesji teoretycznych i praktycznych. Ilość sesji uzależniona jest od stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności przez kursantów.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Minimum 15 godzin wykładów obejmujących następując zagadnienia tematyczne:
– Historia nurkowania
– Środowisko wodne
– Fizyka i fizjologia
– Medycyna nurkowania
– Sprzęt nurkowy
– Planowanie nurkowania
(czas trwania pojedynczego wykładu wynosi około 2,5 godz. )

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
– min. 15 godzin

UPRAWNIWNIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
– Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego jak i praktycznego uczestnik kursu otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 18m w warunkach zbliżonych do tych ze szkolenia.
– Uczestniczyć w SDI Advanced Diver Development Program