Kategoria: Rescue Diver

SDI – Scuba Diving International

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM?
– ponieważ będąc przy wypadku nurkowym będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie.
– ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów-Przewodników nurkowych

CLE KURSU:
– celem kursu jest nauczenie jego uczestników umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia lub wystąpienia wypadku nurkowego zarówno pod jak i nad wodą.

WYMAGANIA WSTEPNE DLA KANDYDATÓW:
– wiek min. 15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– ważny certyfikat PIERWSZEJ POMOCY – FIRST AID/CPR
– posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– zalogowanych min. 40 nurkowań.

CZAS TRWANIA KURSU:
– sugerowany czas trwania kursu to min 10 godz. Z czego minimum połowa powinna się odbyć w wodach otwartych.

ZAJĘCIA TEORETYCZNO – PRAKTYCZE:
Po zakończeniu kursu kursanci powinni posiadać następujące umiejętności zidentyfikowania problemów oraz udzielenia pomocy płetwonurkowi symulującemu następujące problemy: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, symptomy lekkiej paniki.
– odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego” płetwonurka z głębokości ok. 5m.
– holować „nieprzytomnego” płetwonurka, po powierzchni przez około 50m do brzegu lub do łodzi.
– po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
Pomyślne ukończenie kursu umożliwia przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:
– przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów-Przewodników nurkowych
– uczestniczyć w kursie dla kandydatów na Mistrzów Nurkowania