Kategoria: Technical Diving International

TDI – Technical Diving International

Kurs NITROX DIVER TDI jest podstawowym kursem dla osób chcących używać uitroxu jako gazu oddechowego. Pozawala ona na wydłużenie czasu pobytu pod wodą dla nurków rekreacyjnych.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:
Szkolenie w zakresie użycia mieszanin nitrozowych od 21% do 40% tlenu i nurkowania bezdekompresyjnego z ich wykorzystaniem.

CZAS TRWANIA KURSU:
– 4 godz. Wykładów
– 2 nurkowania (OPCJONALNIE)

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
– stopień podstawowy OWD dowolnej organizacji
– brak przeciwwskazań do nurkowania
– minimalny wiek 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, lub ukończone 18 lat.

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
– nurkować z wykorzystaniem mieszanin od EAN22 do EAN40 bez bezpośredniego nadzoru
– po pomyślnym ukończeniu kursu , absolwenci mogą uczestniczyć w kursie TDI Advanced Nitrox Diver